FlyCards

Filipino Cards

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye61
  • comment0

  The revelation of Muhammad

  Ang Allah, Ang nag-iisang Diyos ay inihayag kay propeta Muhammad ang banal na Qur’an

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye53
  • comment0

  Who is Muhammad?

  Si Muhammad ay ang huling propeta ng Allah(Diyos), Ang mensahero na ipinadala sa buong sangkatauhan

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye60
  • comment0

  Revelation to Muhammad

  Nang si Muhammad ay umabot sa taong 40, dumating ang Anghel na si Gabriel para sa rebelasyon

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye53
  • comment0

  What they called Muhammad?

  Si Muhammad ay kilala ng mga tao bilang Al-Amin (Ang mapagkakatiwalaan)

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye58
  • comment0

  Who is Muhammad?

  Si Muhammad(naway ang pagpapala at kapayapaan ng Allah ay mapasakanya) na anak ni Abdullah ay ipinanganak sa Makkah noong taong 570 C.E.

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye53
  • comment0

  Teachings of Islam

  Ang pagpatay ng inosenteng kaluluwa “Ay parang pagpatay sa buong sangkatauhan at sinuman ang magligtas ng isa rito – ay parang niligtas niya ang buong sangkatauhan” (Qut’an 5:32)

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye54
  • comment0

  Teachings of Islam

  Ang Islam ay nagtuturo sa Atin na maging patas sa lahat ng tao, kahit sa mga kaibigan at kalaban, at sa lahat ng oras, sa kapayapaan o digmaan

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye54
  • comment0

  Teachings of Islam

  Hinihikayat tayo ng Islam na magkaroon ng pagkataos-puso, pagpapakumbaba, kabanalan, at maging mapagbigay sa iba at subukan pasiyahin sila.

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye55
  • comment0

  The oneness of Allah

  Inihahayag ng Qur’an: “Sabihin: Siya Ang Allah, Ang nag-iisa; Ang Allah na ganap; Hindi siya nagkakaanak at hindi siya ipinanganak at wala siyang katulad”(112)